CESGEM • İş Hijyeni Alanında Hizmet Verilecek Parametre Listesi

Deney yapılan malzemeler /ürünler

Deney adı

Deney metodu (ulusal, uluslararası standartlar, işletme ,içi metodlar)

İş Hijyeni

Aydınlatma

İş Yerlerindeki Aydınlatma /Işık Şiddeti Düzeyinin Ölçümü

COSHR 928-IPG-039

İş Hijyeni

Termal Konfor

Termal Çevrenin Ergonomisi-WGBT(Islak Ampul Küresel Sıcaklık) Endeksi Kullanılarak Isı Stresinin Değerlendirilmesi ve PMV ve PPD İndislerine göre Termal rahatlık Şartlarının Belirlenmesi

TS EN ISO 7243

TS EN ISO 7730

İş Hijyeni

Termal Konfor

Orta Dereceli Termal Ortamlar İçin PMV ve PPD İndislerinin Tayini, Termal Rahatlık İçin Şartların Belirlenmesi

 

 

TS EN 7730

İş Hijyeni

Toz Ölçümü

Toplam, Solunabilir ve Torasik Aerosollerin Tayini

Örnekleme : Pompa ile filtreye numune alma

Analiz :Gravimetrik Metod

 

 

HSE-MDHS 14/4

İş Hijyeni

Toz Ölçümü

Toplam ve Solunabilir Tozun Tayini

Örnekleme : Pompa ile filtreye numune alma

Analiz :Gravimetrik Metod

 

 

HSE-MDHS 14/3

İş Hijyeni

Toz Ölçümü

Çalışma Ortamında Bulunan Aerosellerin Tayini

Analiz:Gravimetrik Metod

 

 

 

CEN/TR16013-3

 

 

İş Hijyeni

Gürültü

Kişilerin Maruz Kaldığı Gürültü Düzeyinin Ölçülmesi ve İşitme Kayıplarının Tespiti

 

TS 2607 ISO 1999

İş Hijyeni

Gürültü

Çalışma Ortamında Maruz Kalınan Gürültünün Ölçülmesi

TS EN ISO 9612

İş Hijyeni

Gürültü

Çevresel gürültü düzeyinin (Laeq..) Tespiti (İç Otam Gürültü Kapsamı )

TS ISO 9612

TS ISO 9612-2/T1

 

İş Hijyeni

Titreşim

Kişilerin Maruz Kaldığı ,Elle İletilen Titreşimin Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi

TS EN ISO 5349-1

TS EN ISO 5349-2

 

İş Hijyeni

Titreşim

Tüm Vücudun Titreşime Maruz Kalmasının  Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi

TS ISO 2631-1

(TS EN 1032+A1 İle Birlikte)

İş Hijyeni

Titreşim

Hareketli Makinaların Deeneye Tabi Tutulması ile Titreşim Emisyon Değerinin Tespiti

TS EN 1032+A1