CESGEM • Çevre Danışmanlığı

   Çevre Danışmanlık Hizmeti; Çevre Kanunca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkındaki Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan işletmelerin faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan veya neden olabilecek ve Çevre Kanununa göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca izne ve denetime tabidir. Bu kapsamda kurum, kuruluş veya işletmelerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi aylık incelemeler yapan ve yıllık iç tetkik programları düzenleyen, işletme adına çevre izin ve lisans belgelerine başvuran, başvuru konusu ilgili mevzuata uygun teknik bilgi, belge ve raporları hazırlayan bakanlık tarafından yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarının sunduğu hizmettir.

Gerekli Çevre İzin, Çevre Lisans, Geçici Faaliyet Belgelerinin Alınması
   Bu belgelerin alınması için işletmeler gerekli mevzuatı ve Çevre İl Müdürlüklerinin işleyişini bilmedikleri için fazlasıyla iş gücü ve zaman kaybetmektedirler Danışmanlık hizmeti veren firmalar mevzuat ve işleyişe hakim oldukları için bu başvuru işlemlerini daha hızlı ve kolay hallederek fabrikaların mağduriyetini ortadan kaldırmaktadırlar.

Olası Denetimlere Hazır Bulunmak
   Bakanlıkça işletmelere zaman zaman denetimler yapılmaktadır. Bu denetimlerde hazır bulunmak için danışmanlık firmasının yönlendirmelerine uyarak çözüm önerilerini uygulamak yeterli olacaktır.

   Çevre danışmanlık hizmeti veren firmalar ile çalışan işletmeler para cezalarına muhatap olmayarak büyük bir ekonomik karlılık sağlarlar.

   2009 yılından bu güne dek iş güvenliği ve çevre konusunda danışmanlık hizmeti veren firmamız; Uzman kadrosu,tecrübesi ve birikimleri ile 'Müşteri' odaklı değil 'Hizmet' odaklı çalışma anlayışı ile faaliyetlerine devam etmektedir.